Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klient biznesowy

biznesmen w ciemnych okularach w samochodzie

 

Obsługa prawna 

Dzięki współpracy z doświadczonymi i sprawdzonymi prawnikami z całego kraju, reprezentujących różne rodzaje prawa, w których mogą się specjalizować: karne,
cywilne, rodzinne, pracy, doradztwo podatkowe, spółek handlowych oraz w ramach wszelkich aplikacji prawniczych: sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej, radcowskiej komorniczej kuratorskiej, notarialnej, a także legislacyjnej możemy służyć konsultacją, poradą i szukaniem rozwiązań specyficznych i indywidualnie dopasowanych do szeroko pojętego dobra klienta. Możemy przeprowadzić analizę i długoterminową strategię podejmowanych działań antycypując wszelkie komplikacje, by zabezpieczyć interesy zleceniodawcy i dając gwarancję wyznaczonych destynacji.

Działania wywiadowcze 

Szeroko zakrojone działania na rzecz pozyskania kluczowych informacji stanowią podstawę wszelkiej działalności. Informacja we współczesnej strukturze
zachodniego świata to najcenniejszy towar. Dzięki współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych kierunku socjologii możemy zaoferować badania i analizę rynku w określonym profilu; analizę konsumencką w tym badania fokusowe na określonej grupie docelowej oraz dane wynikające z działań tak zwanego „tajemniczego klienta”

Przeprowadzimy rozpoznanie konkurencji poprzez: sprawdzenie podmiotu gospodarczego oraz kluczowych osób, ich sprofilowanie osobowości, a także ocenimy ich uwarunkowania osobiste, w tym finansowe rodzinne. Dokonamy oceny konkurencji w aspekcie finansowym i prawnym, a także jej struktur wewnętrznych: relacji, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz układów nieformalnych. Sprawdzimy kompetencje ich pracowników, a na życzenie klienta nasz negocjator, zachowując tajemnicę handlową przeprowadzi rozmowę w celu jego pozyskania.

Jesteśmy wstanie także podjąć się poszukiwań osób i przedmiotów będących w zainteresowaniu klienta na terenie całego kraju. Pozyskamy też wszelkie inne, cenne z punku widzenia naszego klienta informacje i dane.

Działania kontrwywiadowcze 

Prewencja, działania profilaktyczne i zapobiegająco wyprzedzające pozwalają uchronić się przed komplikacjami w postaci strat tak własności intelektualnej jak i dóbr materialnych,, a także ponoszenia kosztów ewentualnych sporów.
Podejmowanie się wartościowania podmiotów i osób jest naturalne, by nie było to jedynie nominalną mrzonką winno być oparte na rzetelnych przesłankach. W ramach naszych działań oferujemy sprawdzenie i zabezpieczenie
przed brakiem lojalności, kradzieżą dóbr materialnych i intelektualnych, kaptowaniem pracowników, sprawdzaniem ich absencji wraz z rzeczywistymi powodami.

Ustalimy składniki majątkowe dłużników formalnie poprzez akta KRS, księgi wieczyste na terenie całego kraju, ewidencję działalności gospodarczej i inne zbiory danych. Podejmujemy się także innych, mniej formalnych, form ustalenia zasobów majątkowych na podstawie na przykład codziennej funkcjonalności. Zweryfikujemy szkody ubezpieczeniowe poprzez pozyskanie i zweryfikowanie informacji oficjalnych i skrywanych dotyczących szkód, co do których istnieje podejrzenie wyłudzenia odszkodowania.

W ramach ochrony przeprowadzimy za pomocą profesjonalnego sprzętu szczegółową ocenę pomieszczeń i pojazdów pod kątem urządzeń inwigilujących: podsłuchów, kamer, urządzeń lokalizujących. Wszelkie pozyskane przez nas dane i informacje będą dokumentowane by umożliwić Państwu podjęcie kroków wyprzedzających na przykład poprzez wykorzystanie ich w drodze prawnej. Podejmiemy się kompleksowego audytu bezpieczeństwa z uwzględnieniem nieruchomości ruchomości oraz zasobów ludzkich oraz autytu zarządzania ryzykiem.

Usługi prewencyjne 

Optymalizacja działań wewnętrznych podmiotu gospodarczego ma zapewnić: monolityczną spójność jednostek ją budujących, przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym, posiadaniu kontroli nad zasobami ludzkimi. Za sprawą współpracy z Instytutem Psychosomatyki możemy zaoferować usługi dodatkowe, które często zlecane podmiotom zewnętrznym narażają firmę na kaptowanie pracowników lub wyciek informacji drażliwych podnosząc poziom zagrożenia

Rekrutacja

W ramach optymalizacji i wydajności pracy na danym stanowisku najsłabszym ogniwem wydaje się zawsze człowiek. Proces rekrutacji, jako pozyskiwania najlepszej osoby mającej wykonywać określony zakres obowiązków często ogranicza się do kompetencji i bliżej nieokreślonego wrażenia, jakie robi kandydat. Należy zdawać sobie sprawę, że wyszkolenie i kompetencje to tylko jeden z aspektów prawidłowego doboru lojalnej i odpowiedzialnej kadry. Równie istotna, jeżeli nie istotniejsza jest konstrukcja psychiczna i nabyte ogólnoludzkie cechy stanowiąc dla zdobytych kompetencji, wyszkolenia i wykształcenia, pewien stelaż, na którym są one rozpięte i od którego ich forma jest zawsze zależna.

Właściwy człowiek na właściwym miejscu, to nie tylko kompetencje, ale wiarygodność, spójność wewnętrzna dające podstawę do zaufania, a więc przeciwdziałaniu nielojalności i działaniom niepożądanym. Nierzadko rekrutacja pracownika na znaczące i kluczowe stanowisko wymaga sprawdzenia jego uwarunkowań finansowych rodzinnych, społecznych. Wsparcie w procesie rekrutacji ma na celu przede wszystkim poznanie struktury psychicznej jednostki i określenie jej cech archetypalnych w celu porównania ze środowiskiem pracy i charakterem obowiązków zawodowych, tak by podmiot nie był narażony na konsekwencje ze strony jednostki zatrudnianej.

Optymalizacja 

Optymalizacja zakresu obowiązków pracowników w ramach kategorii wykonywanych zadań wydaje się być istotną, acz wyjątkowo często pomijanym aspektem. Banałem byłoby stwierdzenie, że pomyślne poczynania firmowe zależą od współpracy poszczególnych jej jednostek, że to działanie zespołowe; jednak nie jest już nim świadomość, że siłę łańcucha określa najsłabsze jego ogniwo.

W ramach organizacji, jaką jest instytucja lub firma, pracujące w danym charakterze i wykonujące pewien zakres obowiązków osoby uważane są jako zastępowalne elementy danej struktury. Wydaje się być to zasadniczym błędem.
Jednostki winny być sprofilowane dzięki ich predyspozycjom. Nie tylko określa to ewentualną ich przydatność i wydajność w danym zakresie, ale też określa, którym jednostkom, w jakim aspekcie, warto podnosić kompetencje bez straty
czasu i środków na szkolenie w nieuzasadnionym kierunku. Analogię można znaleźć w wielu dziedzinach wymagających skrajnej wydajności. Nie każdy lekkoatleta dysponującymi predyspozycjami do biegu nadaje się do sztafety, a nawet jeżeli to jako który w niej biegnie ma zasadnicze znaczenie dla efektu. W małych grupach oddziałów specjalnych wąska specjalizacja: snajper, saper, medyk etc. jest wyrazem głębokiej analizy uwarunkowań i konstrukcji psychicznej poszczególnych jednostek. Nad wyraz często pozorne postrzegane predyspozycje, zainteresowania, skłonności nie są wyrazem talentu i uwarunkowania, a wyrazem pracy w danym kierunku, nieświadomej potrzeby kompensacji pewnych braków. W takim wypadku w określonym zakresie obowiązków możliwe jest osiągnięcie jedynie pewnego poziomu, a to skłania do działań na szkodę pracodawcy.

Wymogi osiągnięcia wydajności, ale i zwykłej sprawności działania pociągają za sobą konieczność postrzegania grupy, ale bez pomijana faktu, że składa się ona z poszczególnych specyficznie ukształtowanych jednostek. Głęboka analiza
jednostek, znajomość ich konstrukcji i uwarunkowań pozwala na posiadanie nad nimi kontroli i tym samym spersonalizowane oczekiwania i wymagania.

Psychologiczne wsparcie kryzysowe

Posiadanie kontroli nad zasobami ludzkimi niwelowanie stresu, dostrzeganie niezadowolenia lub skłonności do działań niepożądanych to podstawy działań prewencyjnych. Wydajność, kreatywność, pełna gotowość całkowitego zaangażowania i możliwość czerpania z sukcesów satysfakcji, posiadania odpowiedniego stosunku do porażek jest niemałym wyzwaniem wymuszającym zmianę stosunku do, nie tylko pracy, ale i życia.

Wiele podmiotów w trosce o swoich pracowników dba o abonamentowe karnety w sieciach niepublicznej opieki zdrowotne, a także zapewniające dostęp do aktywności fizycznej. Czyż dziwnym wydaje się, że dla polepszenia
funkcjonowania pracowników doje się możliwość dbania o sprawność fizyczną i zdrowie fizyczne?
Nie.
Są one bezsprzecznie przydatne, tyle że są remedium na skutki pewnej codziennej funkcjonalności, a wyrazem powstrzymywania i łagodzenia przyczyn w zarodku.Wydaje się jednak, że możliwość korzystania z gabinetu psychoterapii jest uzasadnione, jako dbanie nie tylko o sferę ciała, ale higienę zdrowia psychicznego, co coraz częściej jest praktykowane wśród kadry menagerskiej. Pojęcie stresu jest nieostre, by nie powiedzieć abstrakcyjne. Określa bodziec, którego forma, treść i siła w danym momencie na daną jednostkę ma negatywny, bo przerastający jej możliwości akceptacji wpływ. Dla każdego, więc stresorem może być w danym okresie coś całkiem innego. Świata nie da się zmienić, ale zmieniając siebie zmienia się wszystko dookoła., dlatego świadoma praca nad sobą ma tak duże znaczenie dla człowieka jako jednostki i jako pracownika. Nade wszystko zajęcia takie pozwalają zachować kontrolę nad jednostką, której zakres obowiązków nierzadko w znaczący sposób wpływa na podmiot zatrudniający.

Dodatkowo w ramach kontroli zasobów ludzkich oferujemy Couching. Zdecydowanym marnotrawstwem potencjału byłoby nie wykorzystywać indywidualnych cech drzemiących w jednostkach. Kropką nad „i” jest indywidualna terapia rozwojowa często opacznie zwana lub wręcz upraszczana do tak zwanego couchingu. Pozwolenie jednostce na indywidualne dopracowanie jej możliwości w sferze, w której przejawia skłonności większe od innych, a która przydatna być może podczas wykonywanych obowiązków sprawia, że grupa zyskuje w każdej z jednostek nadprogramową potencjalności, której synergia przekłada się na jej funkcjonowanie.

 

Chcesz zlecić nam pracę?
Skontaktuj się już dziś!