Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klient indywidualny

Wsparcie prawnefotografowanie pary

Firma nasza stale współpracuje z prawnikami w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, pracy, doradztwa, podatkowego, spółek handlowych.
Pozwala nam na proponowanie działań i rozwiązań dopasowanych do Państwa indywidualnych potrzeb, z zachowaniem ram przepisów prawa, w taki sposób, by zebrane przez nas dowody mogły być przydatne także w oficjalnych procedurach. Nierzadko obrona własnych interesów lub dóbr może narażać na niejednoznaczne prawne sytuacji. Naszą rolą jest maksymalna Państwu pomoc przy jednoczesnym minimalizowaniu konsekwencji jakie z podejmowanych
działań płynąć mogą. Ustalimy strategie zachowania i postępowania. Oferujemy też konsultacje i porady prawne

 • Porady prawne, konsultacje
 • Pisma i dokumenty o charakterze prawnym
 • Negocjacje
 • Ustalanie strategii działania zgodnego z aktualnymi przepisami
 • Materiały dowodowe w sprawach rozwodowych i orzekaniu o winie.
 • Dowody w sprawach o podział majątku pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami
 • Materiały w ustaleniu obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka czy też dzieci
 • Materiał w rozstrzygnięciu kwestii władzy rodzicielskiej i kontaktu z dzieckiem
 • Ustalenia sposobów korzystania ze wspólnego mieszkania, bądź też przyznania go jednej ze stron.
 • Składanie zeznań przed sądem

Działa wywiadowcze 

Celowe ukrywanie informacji, dochodów, stanu prawnego i rzeczywistego opiera się na przedstawieniu fałszywych informacji. Dzięki naszej pracy wiele ukrytych faktów może ujrzeć światło dzienne, a wszelkie procedury nabiorą inny, nowy,
przychylny naszemu klientowi tok postępowania i przyspieszy proces rozwiązywania jego problemów Przeprowadzimy merytoryczne i wiarygodne rozpoznanie opierające się na analizie informacji z rozmaitych baz danych, a także dokonamy rozpoznania terenowego dotyczącego: miejsc, osób ruchomości i nieruchomości w aspekcie finansowym i prawnym, a także szeroko pojmowanych relacji oraz układów nieformalnych. Dokonamy też profilowania osobowości danej jednostki.

Sprawdzimy lojalność wierność i wiarygodność osób, firm i organizacji. Podejmiemy się ustalenia składników majątkowych także tych skrywanych w celach wyegzekwowania długu, podczas podziału majątku lub świadczeń alimentacyjnych.
Podejmiemy się poszukiwania przedmiotów i osób. Zweryfikujemy także szkody ubezpieczeniowe poprzez pozyskanie i ustalenie informacji oficjalnych i skrywanych dotyczących szkód, co do których istnieje podejrzenie wyłudzenia
odszkodowania. W razie potrzeby oferujemy usługi negocjatorskie, kryzysowe wsparcie psychologiczne, a także terapię. Pozyskamy także wszelkie inne, cenne z punku widzenia naszego klienta informacje i dane.

 • Sprawdzanie wiarygodności, lojalności, wierności
 • Poszukiwanie osób i przedmiotów
 • Weryfikacja danych i ustalanie składników majątku
 • Rzeczywista weryfikacja szkód ubezpieczeniowych
 • Pomoc w strategii postępowania, zachowania i podejmowanych kroków oficjalnych w tym prawnych
 • Analiza osobowości wybranych osób
 • Kryzysowe wsparcie psychologiczne

Działania Kontrwywiadowcze 

W ramach naszych szeroko zakrojonych działań operacyjnych oferujemy sprawdzenie przed brakiem lojalności, wiarołomnością, kradzieżą dóbr materialnych i intelektualnych. Zapewnimy także ustalenie źródła zagrożenia bez względu czy jest to firma lub organizacja czy osoba prywatna. Zbierzemy dowody i motywy postępowania, co przyczynić się może Państwu na podjęcie stosownych kroków w ramach ochrony swoich interesów.

Oferujemy też profesjonalne zabezpieczenie i okresowa sprawdzenie bezpieczeństwa podejmowanych przez Państwa kroków. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem najwyższej klasy, dzięki któremu Zapewnimy ochronę przed inwigilacją, wypływem danych drażliwych. Profesjonalnie sprawdzimy sprzęt, pomieszczenia i pojazdy pod kątem podsłuchów, kamer, urządzeń lokalizacyjnych. Zapewnimy też zabezpieczenie fizyczne i osobowe.

Analiza i raport z pozyskanych danych umożliwią Państwu podjęcie kroków pozwalających uchronić się przed zagrożeniem między innymi poprzez wystąpienie na drogę prawną.

 • Weryfikacja zagrożeń ze strony firm, organizacji i osób
 • Ustalenie osób i podmiotów odpowiedzialnych za zagrożenie
 • Ochrona przed oszustwem, kradzieżą dóbr materialnych i intelektualnych
 • Sprawdzenie i ochrona przed inwigilacją sprzętu, pomieszczeń i samochodów.
 • Zabezpieczenie przeciw inwigilacji.

 

 

Chcesz zlecić nam pracę?
Skontaktuj się już dziś!